Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być międzyinnymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail. Ochrona danych osobowych jest istotna dla zachowania prywatności oraz bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą. Organizacje i przedsiębiorstwa zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich przetwarzania.